Skip links

Oftalmologija – Bolesti žute mrlje i njihovo lečenje

Žuta mrlja ili makula je centar vida. Nalazi se na očnom dnu i omogućava nam da imamo potpuno jasan vid. Iako je promera svega 5,5mm u njoj se nalaze milioni receptornih ćelija. Svako oštećenje žute mrlje dovodi problema sa vidom. U savremenom dobu su bolesti žute mrlje veoma česte.

Produžetkom životnog doba ispoljavaju se degenerativne promene u žutoj mrlji, a moderan način života sve češće dovodi do ispoljavanja hroničnih bolesti kao što je dijabetes koji može izazvati oštećenje makule.

DIJAGNOSTIKA BOLESTI ŽUTE MRLJE

Dijagnostika bolesti makule podrazumeva kompletan oftalmološki pregled i snimanje očnog dna. Razvojem tehnologije dijagnostika ovih promena je veoma brza i jednostavna i mogu se sagledati i najsitniji detalji očnog dna. OCT (optička koherentna tomografija) je aparat koji nam za svega nekoliko sekundi daje snimak očnog dna. Procedura je jednostavn, brza i bezbolna bez ikakvih štetnih zračenja.

SENILNA DEGENERACIJA ŽUTE MRLJE

Senilna degeneracija žute mrlje je vodeći uzrok slepila u svetu. Nastaje usled degenerativnih promena. Pacijent primećuje oštećenje vida i najčešće tamnu mrlju u centralnom delu vidnog polja.
SUVA FORMA SENILNE DEGENERACIJE ŽUTE MRLJE je blaži oblik bolesti, ne dovodi do većeg oštećenja vida, ali vremenom može preći u VLAŽNU FORMU SENILNE DEGENERACIE. Ovaj oblik dovodi do značajnijeg oštećenja centralnog vida, pacijent ima tamnu mrlju u sredini vidnog polja, slika je nejasna i često krivih kontura

LEČENJE SENILNE DEGENERACIJE ŽUTE MRLJE

Moderna medicina omogućava lečenje i usporavanje ovih degenerativnih procesa primenom anti VEGF injekcija.
Suva forma koja je bezazlenija se ne leči. Ordiniraju se vitamini za oči koji imaju ulogu da uspore degenerativne procese i da omoguće bolju ishranu i cirkulaciju u žutoj mrlji.

Vlažna forma zahteva lečenje. Primenom anti VEGF terapije ova forma bolesti se može usporiti i u određenom stepenu lečiti.
Anti VEGF injekcije se takođe primenjuju i kod bolesti i oštećenja žute mrlje koje su posledica dijabetesa i drugih vaskularnih oštećenja.

EPIRETINALNA MEMBRANA je tanka opnica koja se formira ispred centra vida u dubini oka. Najčešći simptom ovog oboljenja je krivljenje slike.
Ukoliko promene napreduju simptomi su sve izraženiji i krivljenje slike je sve izraženije, kao i oštećenje vida. Opnica zadebljava i sve više povlači tkivo, deformiše ga , a u uznapredovalim slučajevima dovodi do trajnog oštećenja strukture žute mrlje.

Leči se operativnim zahvatom. Vitrektomija je operativni zahvat koji se izvodi kroz veoma male otvore na oku i ne šiju se. Cilj je doći na zadnji deo oka i u potpunosti ukloniti novonastalu membranu koja smeta jasnom vidu. Nakon uklanjanja membrane struktura makule se postepeno oporavlja, kvalitet vida se poboljšava i krivljenje slike je sve manje. Procedura je minimalno invazivana, izvodi se u lokalnoj anesteziji i oporavak je veoma kratak. Za par dana se pacijent može vratiti svakodnevnim aktivnostima.

RUPTURA MAKULE

Ruptura makule je mala pukotina mrežnjače u centru vida. Najčešće se javlja samo na jednom oku i pacijent vrlo često i ne zna da ima bilo kakav problem, jer je vid na drugom oku dobar. Povremeno primeti da ima defekt u centralnom delu vidnog polja ili da prilikom čitanja nedostaju slova ili deo teksta. Pukotina može biti samo delimična ili u svim slojevima makule. Ukoliko je pukotina svih slojeva makule bolest se gradira u 4 stepena u zavisnosti od veličine.

LEČENJE RUPTURE MAKULE

Pukotina žute mrlje se leči hirurškim zahvatom. Nakon detaljne dijagnostike i određivanja stadijuma bolesti kao i veličine same pukotine radi se operacija – vitrektomija. Ukoliko je veličina rupture manja od 400 mikrona očekujemo da će se nakon oporavka rupica zatvoriti i da će poboljšanje vida biti zadovoljavajuće. Potrebno je ukloniti tanku membranu na zadnjem delu oka, kako bi omogućili da ova pukotina u potpunosti zaraste. Kod pukotina većih od 400 mikrona operativni zahvat neće dovesti do značajnijeg oporavka arhitektonike makule, a ni do značajnijeg poboljšanja vida.