Skip links

Gastroenterologija – Pristup pacijentu sa bolom u trbuhu

Bol u trbuhu predstavlja neprijatan  osećaj izazvan realnim  ili potencijalnim oštećenjm tkiva ili narušenom funkcijom  trbušnih organa. Bol se može podeliti u odnosu na vreme javljanja na akutni bol koji nastaje  kod prethodno zdravih osoba bez prethodnog oštećenja organa, predstavlja netraumatski bol sa maksimalnim trajanjem od 5 dana (akutni bol je iznenadni bol koji zahteva  neodložan hirurški ili medikamentozni tretman) i hronični bol  predstavlja   jedan od znakova već postojećeg hroničnog patološkog stanja  koje u trbušnoj duplji postoji od ranije,  perzistira duže vremena  najčešće preko 3 meseca, on može biti relativno konstantan ili se javljati u različitim vremenskim intervalima.

Bol u trbuhu može da  potiče od nervnih završetaka  u samim trbušnim organima i po lokalizaciji  odgovara organu iz koga potiče. Bol koji nastaje iz upaljenjne trbušne maramice, pri pregledu se pojačava na pritiska rukom i naglim popuštanjem pritiska.  Ili bol koji je prenesen na udaljeno mesto od patološkim procesom zahvaćene strukture u trbuhu. 

Na osnovu razgovora sa pacijentom (anamneza) saznajemo o lokalizacija bola, kvalitetu bola (tup, oštar, kolike), jačina bola, širenju bola. O pratećim simptomima i znacima, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura, otežano gutanje, hematemeza, melena, hematohezija, proliv, izostanak stolice i vetrova, žutica, povišena temperatura, malaksalost, gubitak u telesnoj masi mogu da budu usmerenje u pravcu dijagnoze. Fizikalnim  pregledom, palpacijom trbuha možemo da ocenimo lokalizaciju bola,  da utvrdimo da li postoji nadražaj trbušne maramice, palpacijom pulseva na femoralnim arerijama potrvđujemo ili isključujemo mogućnost disekcije trbušne aorte. Auskultacijom trbuha prati se peristaltika creva eventualni šum u projekciji trbušne aorte. Rade se laboratorijske analize:  KKS, CRP, urin (kod akutnog bola u trbuhu), urea, kreatinin, Na, K,  Cl,  bikarbonati, Ca, ALP, gama GT, AST, ALT, bilirubin uk/dir, lipidni status , INR, Fe, TIBC, UIBC, feritin, beta HCG. Dijagnostičke procedure prema proceni   prvo neinvazivne (ultrazvučni pregled trbuha, CT ili MR pregled trbuha)  a zatim invazivne dijagnostičke procedure (gastroskopija, kolonoskopija, eksplorativna laparotimija. Potreban je i konsultativni pregled hirurga jer mnoga patološka stanja utrbuhu iziskuju hirurško lečenje, a neki pregled ili lečenje  urologa i ginekologa.

Akutni  bol u trbuhu mogu  uzrokovati različita stanja koja su pored bola praćena i drugim simptomima. Uzroci ankutnog bola mogu biti: holecistitis/holangitis, apendicitis, pankreatitis, peritonitis, apsces jetre, divertikulitis, gastorenterokolitis(virusni), ileus, infekcija slezine, apsces slezine, mezenterijalna tromboza i ishemija, aneurizma abdominalne aorte, nefrokalkuloza,  pijelonefritis, cistitis, ektopična trudnoća, salpingitis,  torkvirane ciste jajnika, infarkt miokarda, perikarditis, pneumonija sa pleuritisom, plućna embolija, dijabetesna ketoacidoza.

Hronični (povremeni ili epizodični) bol u trbuhu uzrokuju: refluksna bolest jednjaka, hijatusna hernija, gastritis/gastroduodenitis, peptički ulkus, funkcionalna dispepsija, ulcerozni kolitis, celiakija, sindrom iritabilnih creva,   kaklulus u žučnoj kesi, porfirija, ingvinalna hernija,ciste na jajnicima.

Uzroci hroničnog progresivnog bola mogu biti: karcinom jednjaka, želuca, creva,  jetre, žučne kese, pankreasa,  bubrega, materice i jajnika, hepatitis, Non Hodžkin limfom, Kronova bolest, tubovoarijalni apsces.