Skip links

Gastroenterološka hirurgija – Kila – Hernia

Izraz kila se u medicini koristi za ispadanje tkiva iz svog normalnog položaja. Kile mogu biti spoljašnje – na trbušnom zidu i unutrašnje koje nastaju u trbušnoj duplji. Najčešći primer unutrašnje kile je hiatus hernia / želudačna kila/ koja nastaje prolaskom dela želudca iz trbušne u grudnu duplju kroz prošireni otvor za prolaz  jednjaka na dijafragmi. Kile prednjeg trbušnog zida ili spoljašnje kile su stanja kod kojih dolazi do prodora trbušne maramice i/ili trbušnih organa iz trbušne duplje pod kožu kroz, stečeno ili urodjeno, oslabljeno mesto.

Slaba mesta trbušnog zida su preponski i femoralni kanal, pupak, predeo srednje linije trbuha. Pa tako prema lokalizaciji razlikujemo ingvinalne, femoralne, umbilikalne , hernije lineae albae kao i postincizione/postoperativne/ kile. Poseban entitet su recidivantne kile – ponavljane , koje se javljaju nakon operacije. 

Faktori rizika:

Sve što dovodi do povećanog intrabdominlanog pritiska moze dovoesti  i do formiranja kila a to su gojaznost, podizanje teškog tereta, neredovne stolice te povecano naprezanje pri defekaciji, trudnoća, bolesti povezane sa hroničnim kašljem.

Simptomi:

 Najčešće postoji potkožni otok i neprijatnost u regiji kile, pa sve do jakog bola. Pri naporu se otok povećava a po prestanku napora ili u ležećem položaju otok se smanji ili nestane. Ujutru su tegobe minimalne ili ih nema a tokom dana se pojavljuju ili intenziviraju a otok postaje veci.

Dijagnostika:

Pregled hirurga je najcesce dovoljan za postavljanje dijagnoze kile. Pomocne dijagnosticne procedure su ultrazvucni pregled, skener ili magnetna rezonanca.

Lečenje:

Kilu je potrebno hiruruški lečiti. Operacija kile podrazumeva vraćanje struktura u njihov anatomski položaj   i najčešće ojačavanjem slabog mesta na trbušnom zidu plasiranjem mrežice.  Problem kile se rešava jedino operativnim lečenjem uz brzo vraćanje normalnim životnim aktivnostima i mogućnosti punog fizičkog naprezanja. Operativno lecenje izvedeno na vreme sprecava potencijalni razvoj komplikacija.

Komplikacije:

Neoperisana kila vremeneom se povećava što pacijentu pored estetskih pravi i sve veće funkcionalne smetnje.Svaka kila se može dalje komlikovati te na taj način čak i životno ugroziti pacijenta.  Najčešće komplikacije su: uklještenje, zapaljenje, stvaranje sraslina i ruptura kile. Većina ovih, čak i po život opasnih komplikacija, zahteva hitnu I neodložnu hiruršku intervenciju.

Prevencija:

Izbegavati gojaznost, voditi računa o redovnom pražnjenju unosom adekvatnih namirnica kako bi se sprečila konstipacija, izbegavanje podizanja teskog terete uz primenu planskih vezbi za jcanje trusne muskulature te lecenje bolesti koje dovode do hronicnog kaslja.

U našem Centru za kile Opšte Bolnice Euromedik pomoćićemo vam da najpre brzo i tačno postavimo dijagnozu, pregledom hiruruga te po potrebi i dodatnim dijagnostičkim procedurama. Hirurško lečenje svih vrsta kila izvodi tim hirurga sa višedecenijskim iskustvom iz ove oblasti uz pomoć pouzdanih anesteziologa. Savremen i kompletno opremljen hirurški blok Opšte Bolnice Euromedik 2 na Novom Beogradu pruža sve uslove za izvodjenje ovih intervencija, uz smeštaj pacijenata u bolesničkim sobama apartmanskog tipa. Najčešće se ovaj tip intervencija izvodi kao one day surgery, dakle pacijenti istog dana kada su operisani napuštaju Bolnicu. Euromedik hirurški tim je tu zbog Vas.