Skip links

Tag: Bol u trbuhu

Gastroenterologija – Pristup pacijentu sa bolom u trbuhu

Gastroenterologija – Pristup pacijentu sa bolom u trbuhu

in Tags

Bol u trbuhu predstavlja neprijatan  osećaj izazvan realnim  ili potencijalnim oštećenjm tkiva ili narušenom funkcijom  trbušnih organa. Bol se može podeliti u odnosu na vreme javljanja na akutni bol koji nastaje  kod prethodno zdravih osoba bez prethodnog oštećenja organa, predstavlja netraumatski bol sa maksimalnim trajanjem