Skip links

Gastroenterologija – Gastritis

Naziv gastritis je rezervisan za histološki dokazanu zapaljenje-inflamaciju želudačne sluzokože. Skoro svaka reč u medicini koja se završava na-itis podrazumeva da postoji neko zapaljenje. To znači da je gastritis zapaljenje sluznice želuca.                                                                                                            Dva najčešća faktora koja dovode do pojave gastritisa su infekcija Helicobacter pylori i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. .Pored njih faktori koji dovode do pojave gastritisa su:pušenje, način ishrane, stres, genetska predispozicija. Infekcija želuca bakterijom H. pylori predstavlja najčešći uzrok nastajanja gastritisa i ulkusne bolesti. Helicobacter pylori je gram-negativna bakterija koja se najcešće nalazi u dubljim partijama mukusnog gela, koji prekriva želudačnu sluzokožu ili se nalazi između mukusnog sloja i gastričnog epitela.Ima oblik slova S i ima brojne flagele. Sposobna je da se transformiše u kokoidnu formu i tako preživi nepovoljne uslove.Sadrži brojne faktore koji joj pomažu da kolonizuje gastričnu sluzokožu, kao što su ureaza, katalaza, lipaza. Prenošenje H.pylori s osobe na osobu moguće je oralno – oralnim i fekalno – oralnim putem.

Podela gastritisa

Gastritise možemo podeliti na osnovu toka, histoloških karakteristika, anatomske distribucije ili na osnovu patogenetskih mehanizama koji ga izazivaju i to na akutni i hronični gastritis.

Akutni gastritis: Akutna infekcija H.pylori, ostali akutni infektivni gastritisi, bakterijski (osim H.pylori), Helicobacter helmanni, flegmonozni, mikobakterijski, sifilistički, virusni, parazitarni, gljivični.

Hronični atrofični gastritis: Autoimuni, zahvata -korpus. vezan za H. pylori, zahvata- antrum, neodređeni, Crohnova bolest, sarkoidoza, Izolovani granulomatozni gastritis.

Simptomi:

Bol u epigastrijumu se sreće kod mnogih oboljenja digestivnog trakta,  pa i kod gastritisa.Može biti u vidu pečenja ili čupanja,osećaj težine, gorušica, bolna osetljivost, muka, gađenje i povraćanje, gubitak težine. Pojava crnih katranastih stolica ili povraćanje sadržaja u vidu taloga od kafe ukazuje da je došlo do krvarenja.

Dijagnostika:

Pregled specijaliste-gastroenterologa, anamneze, pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka abdomena. Za dijagnozu gastritisa neophodna je gastroskopija, pregled iznutra endoskopom, ona dopušta da se u toku pregleda uradi fotodokumentacija defektne sluzokože, uzme biopsija sa mesta promene i analiza pod mikroskopom od strane patologa- histopatološka analiza. Tek tada je moguće govoriti o dijagnozi gastritis.

Lečenje:

Zavisi od uzroka gastritisa. Ne preporučuje se koristiti nestereodne antiinflamatorne lekove, ni alkohol, izbegavati masnu hranu ( crveno meso, sir, maslac, pržena jela), jesti manje a više obroka (4-5 puta dnevno) izbegavati hranu koja pojačva tegobe. Ako se utvdi infekcija bakterijom H. Pylori sprovodi se terapija za eradikaciju navedene bakterije. Lekovi koji se koriste za smanjenje lučenja želudačne kiseline su antacidi, suklarfat, antagonisti H2 receptora i infibitori protonske pume. Lečenje hronicnog gastritisa sastoji se u lečenju sekvela, a ne inflamacije sluzokože želuca.Kod pacijenata kod kojih postoji anemija (perniciozna) lecenje se sastoji u parenteralnom davanju vitamina B12tokom dužeg vremenskog perioda. Eradikacija H. pylori se ne predlaže kao rutinska procedura osim u slučajevima H. Pylori pozitivnog nalaza ili niskostepenog MALT limfoma.

Prevencija:

Promena stila života koji podrazumeva higijensko dijetetske mere.

U Euromediku osim pregleda Gastroenterologa, Laboraorijskih analiza, Ultrazvuka abdomena Gastroskopije, pregleda Patologa. Dočekaće vas stručan i prijatan tim lekara i sestara. Sve dijagnostičke i terapijske procedure se rade po najnovijim protokolima i obavljaju se na najnovijoj opremi najvišeg kvaliteta.