Skip links

Dermatologija – radiotalasi

Pojam

Radiotalasi su metoda koja se koristi za bezbolno i beskrvno uklanjanje dobroćudnih promena na koži (papiloma, keratoza, ksantelazmi, kondiloma) kao i uzimanje uzoraka – biopsiju kože.
Pacijent se istog dana može vratiti na posao, a nakon 7 do 10 dana dolazi do epitelizacije promena, nema ožiljka.