Skip links

Pedijatrija – Melanom kod dece

Prema preporukama Nacionalnog vodiča za melanom Republike Srbije (2019.) kod pregleda mladeža u dečijem uzrastu neophodna je saradnja pedijatra i dermatovenerologa, kao i stalna edukacija roditelja. 

Pedijatri upućuju dermatologu decu mlađu od 15 godina, sa mladežima prisutnim na rođenju – pigmentovane promene obrasle dlakom, (džinovski kongenitalni nevusi dijametra većeg od 10 cm) i decu  sa novim mladežima koji brzo rastu, kako  iz grupe  pigmentovanih (braon, do crnih) tako i nepigmentovanih (ružičastih).

Deca su osetljivija na štetne efekte sunčevog zračenja (direktne ili indirektne), zbog različite strukture kože i procesa melanogeneze (stvaranja pigmenta), u tom uzrastu, naročito pre druge godine života. 

Preporuke za zaštitu dece od sunca slične su preporukama za odrasle i podrazumevaju: 

  • izbegavanje izlaganja suncu od 10-17 časova
  • nošenje zaštitne odeće, kapa i zaštitnih naočara s deklarisanom UV zaštitom tokom najtoplijeg dela dana
  • poseban oprez potreban je kod dece s velikim brojem mladeža, pegama  ili pozitivnom porodičnom anamnezom za melanom (prisustvo melanoma kod članova porodice)
  • neophodno je koristiti kreme sa zaštitnim faktorom (vodotporne, koje  ne sadrže supstance oksibenzon i oktokrilen) posebno za decu s atopijskom konstitucijom 8 suvom kožom) 

Kod dece mlađe od šest meseci preporuka je da se sunce izbegava, kao i da se koristi zaštitna odeća od lakih, ali gusto tkanih materijala. Nanošenje antisolarnih kremova savetuje se  samo kada je to neophodno, i to isključivo na zone koje nisu zaštićene odećom ili kapom. 

Za neophodne količine vitamina D u koži dovoljan je kratkotrajan boravak na suncu, tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Međutim, nije preporučljivo isključivo se oslanjati na dejstvo sunčeve svetlosti kao izvora tog vitamina kod dece, pa je potrebno je i dodati vitaminom D (u saradnji sa pedijatrom)

Većina mladeža kod dece su dobroćudne prirode. 

Melanom, koji se retko javlja u detinjstvu, prema kliničkim karakteristikama najčešće ne podleže ABCDE pravilu (važan kriterijum za praćenje mladeža).

Pregled dermatologa  s dermoskopijom (posebna vrsta pregleda mladeža aparatom sa uveličanjem) je neophodan kod dece mlađe od 15 godina, kod kojih se uočavaju mladeži veći od 2 cm, kao i kod dece s brzorastućim mladežima iznad nivoa kože, bilo da su pigmentovani ili nepigmentovani . 

Neophodno je hitno ukloniti svaki tumor kože kod dece, koji brzo raste i menja se. 

Dermoskopski pregled je obavezan i kod dece mlađe od 12 godina, s džinovskim kongenitalnim nevusima prečnika većim od 10 cm (mladeži koji su obrasli dlakom, prisutni na rođenju).

Kod kongenitalnih nevusa prečnika manjih od 20 cm nema dokaza da je rizik za nastanak melanoma veći u odnosu na stečene nevuse; Savetuje se praćenje, a hirurško uklanjanje, samo u slučaju promene strukture. Za odluku o preventivnom otklanjanju neophodna je individualna procena, prema kliničkoj sumnji, s jedne strane, i kozmetskim i funkcionalnim rezultatima, s druge strane. 

Kod novorođenčadi s džinovskim kongenitalnim nevusima obavezan je pregled neurologa, kao i magnetna rezonanca (MR) glave u prvih šest do osam meseci. MR glave u prvoj godini života, kao osnovni pregled, kod dece koja imaju 2 kongenitalna nevusa, bez obzira na njihovu veličinu. 

Melanom u detinjstvu je redak, čini 2% – 3% ukupnih slučajeva melanoma, ali je najčešći rak kože kod dece.

U prevenciji melanoma kod dece važna je edukacija roditelja, dece i nastavnog osoblja u predškolskim ustanovama i  školama, prenošenje ključnih poruka za zaštitu od sunca u periodu puberteta i adolescencije, kao i potpuna zabrana korišćenja solarijuma kod dece, posebno starije od 10 godina.