Skip links

Neurologija – Moždani udar (šlog)

Pojam

Šlog je infarkt moždanog tkiva, uzrokovan zapušavanjem krvnog suda mozga (ishemijski šlog). Šlog je među vodećim uzrocima umiranja i invalidnosti.

Simptomi

 • Slabost u rukama i nogama (istostrana)
 • Poremećaj vida i govora
 • Izražene vrtoglavice, nemogućnost hoda
 • Spektar drugih simptoma

Dijagnoza

 • Pregled neurologa
 • Dopler arterija vrata i mozga
 • Magnetna rezonanca ili skener mozga
 • Po potrebi druge metode

Prevencija

 • Apstinencija od pušenja, masne hrane
 • Regulacija arterijskog pritiska i glikemije
 • Preventivni pregledi, dopler arterije vrata i mozga i ultrazvuk srca jednom u dve godine