Skip links

Kardiologija – Pejsmejkeri

Šta je pejsmejker?

Pejsmejker je srčani elektrostimulator, uređaj koji prati srčani ritam i po potrebi isporučuje električne impulse kojima aktivira srčani mišić ili prekida smrtonosne aritmije. Na taj način on obavlja svoju osnovnu funkciju da održava normalan srčani rad. Sastoji se od kućišta uređaja – pulsnog generatora (“mozak” i baterija) koji se ugrađuje pod kožu i dve ili tri elektrode koje se putem vena postavljaju unutar srca.

Kome je potreban pejsmejker, šta leči i koje vrste postoje?

Razlozi za ugradnju trajnog vodiča srčanog ritma – pejsmejkera, definisani su preporukama koje donosi Europsko kardiološko udruženje svakih nekoliko godina. Kardiolozi, posebno oni koji se bave poremećajima ritma, na osnovu simptoma i nalaza kardiološke dijagnostike (EKG, Holter EKG, ultrazvuk srca…) procenjuju i savetuju potrebu za pejsmejker terapijom.

Najčešća je potreba je za lečenjem usporenog srčanog rada praćenog simptomima (gubici svesti, nesvestice, omaglice, nestabilnost pri hodu zamaranjem…). Uzrok su bradiaritmije (pretkomorsko treperenje ili lepršanje uz spor komorski rad), bolest sinusnog čvora (mesta gde se stvaraju srčani impulsi) ili atrioventrikularni blok (prekid u normalnom provođenju srčanih impulsa u srcu). Za lečenje ovih bolesti se koriste jednokomorni (stimulacija jedne srčane šupljine, komore) i dvokomorni pejsmejkeri (stimulacija dve srčane šupljine, pretkomore i komore).

Napredna tehnologija je omogućila i lečenje bolesnika sa manifestnom simptomatskom srčanom slabošću uz određene mehaničke (oslabljenja sistolna funkcija) i električne karakteristike srčanog rada (blok grane provodnog sistema srca i širina srčanog impulsa). Rezultati velikih naučnih istraživanja pokazuju da se nakon ove operacije srčana funkcija poboljša i umanje se simptomi srčane slabosti kod oko 70% bolesnika. Kod ovih bolesnika u lečenju se koristi resinhronizacioni pejsmejker ili resinhronizacioni defibrilator. On svojom stalnom stimulacijom usklađuje i normalizuje rad između svih srčanih šupljina (pretkomore i obe komore) te na taj način poboljšava efikasnost i “povećeva snagu” srčanog mišića. 

Kardioverter defibrilator pejsmejker je treći tip srčanog ugradnog elektronskog uređaja, koji svojom aktivnošću (elektrošokom ili brzom električnom stimulacijom), prekida brze i smrtonosne komorske aritmije i uspostavlja normalan srčani ritam. Razlozi zbog kojih se ugrađuje uključuju primarnu i sekundarnu prevenciju naprasne srčane smrti kod bolesnika sa srčanom slabošću i oslabljenom funkcijom leve komore. Upotrebljava se kod bolesnika sa životnougrožavajućim komorskim poremećajima ritma, sa ili bez strukturnog oboljenja srčanog mišića. Primenjuje se i kod naslednih tj urođenih poremećaja u srčanoj elektrofiziologiji koji mogu dovesti do smrtonosnih aritmija.

Kako i gde se ugrađuje pejsmejker i kako se podešava njegov rad?

Intrevencija ugradnje pejsmejkera se radi u bolničkim uslovima, u namenskoj operacionoj sali – “angio sali”, uz upotrebu radiografije. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, nekada i uz primenu sedativa, u retkim slučajevima u analgosedaciji, a još ređe u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Pejsmejker se ugrađuje u gornjem delu grudnog koša prema ramenu – potkožno iznad ili ispod velikog grudnog mišića, a ispod nivoa ključne kosti gde se pravi hirurški rez. Najčešće se pristupa sa leve strane, ali je iz posebnih medicinskih razloga ili ukoliko je pacijent levoruk, moguće uraditi ugradnju i sa desne strane. Pejsmejker sistem se sastoji od kućišta uređaja (“mozak” i baterija) koji se ugrađuje pod kožu u opisanoj poziciji i jedne ili više elektroda koje se putem vena ramenog pojasa i gornjeg dela grudnog koša dovode do srca i postavljaju u željene srčane šupljine. Potom se programira i kompjuterski podešava na potrebni ili željeni način rada što zavisi od bolesti zbog koje je ugrađen.

Da li je važno da se pejsmejker redovno kontroliše, ko to obavlja i gde se to radi?

Kontrola pejsmejkera se vrši bežično preko posebnog namenskog kompjuterskog programatora  kojim se prati ispravnost rada i električni parametri funkcije. Često je potrebno fino podešavanje rada ili posebnih funkcija. Deo kontrole podrazumeva i procenu očekivanog trajanja baterije kako bi se blagovrmeno planirala zamena pejsmejkera. Neadekvatan rad pejsmejkera u retkim slučajevima može prouzrokovati tegobe ili dovesti do životno ugrožavajućeg stanja, te su redovne kontrole obavezne.

Kontrole obavljaju ambulantno, na svakih 3 do 12 meseci, a rade ih samo kardiolozi koji se bave pejsmejker terapijom.

Da li električni aparati mogu da ometaju rad pejsmejkera?

Mobilni telefoni, muzički uređaji i računari se mogu potpuno bezbedno i svakodnevno koristiti. Bežična intrenet mreža (WiFi) u prostoriji u kojoj se boravi ne ometa rad pejsmejkera. Kod većih i malih kućnih električnih aparata i bele tehnike samo treba voditi računa o pravilom uzemljenju, posebno bojlera. 

Prisustvo pejsmejkera (bilo kog tipa i generacije) ne predstavljaja prepreku za ultrazvučnu i skener dijagnostiku (MSCT). Moderni tipovi pejsmejkera imaju specijalnu zaštitu od magnetnog polja i dozvoljavaju snimanje tela i na magnetnog rezonanci (MRI), ali naravno, uz prethodnu kontrolu i posebno prilagođavanje programa rada pejsmejkera.

Kako pejsmejker utiče na način, kvalitet i dužinu života?

Sa pejsmejkerom se normalno živi i uglavnom nisu potrebna odricanja i veće promene ponašanja. Sve zavisi naravno od osnovne bolesti zbog koje je i bilo neophodno da aparat bude ugrađen,  kao i od tipa i složenosti pejsmejker sistema. 

Nema ograničenja za putovanja avionom i vozilima na električni pogon. Ono što se ne preporučuju su velika fizička naprezanja ruke i ramenog pojasa na strani gde se nalazi pejsmejker. Bavljenje rekreativnim sportom nije zabranjeno, ali se savetuje izbegavanje grublji kontaktni sportovi zbog mogućih povređivanja. 

Pejsmejker se menja više puta u toku života, na svakih 6 do 12 godina. Osoba sa ugrađenim pejsmejkerom koji leči spori srčani rad može imati normalan očekivani živorni vek i doživeti duboku starost kao i vršnjak bez pejsmejkera, ukoliko se izuzmu ostale bolesti koje na to mogu uticati.