Skip links

Abdominalna hirurgija – Kamenje u žučnoj kesi, akutna upala žučne kese, polipi u žučnoj kesi

Žuč se stvara u jetri i sistemom kanala odvodi u dvanaestopalačno crevo, gde zajedno sa pankreasnim sokom učestvuje u varenju masti. Istovremno uz pomoć žuči  određene materije se eliminišu iz organizma. Deo žuči se skladišti u žučnoj kesi, koja tako ima ulogu rezervoara žuči. Poremećen odnos holesterola i žučnih soli najčešći je uzrok nastanka mulja, kamenčića i kamenja u žučnoj kesi. Kalkulusi mogu biti holesterolski, pigmentni ili mešoviti. Rizični faktori za njihov nastanak su gojaznost, nepravilna ishrana, pacijenti na hormonskoj terapiji, upotreba kontraceptivnih tableta, trudnoća. S obzirom na gore navedeno, očekivano je da je bolest češća kod žena. Oboleli neretko imaju preko 50 godina. Nasleđe je takođe bitan faktor nastajanja kalkulusa i upalnih procesa žučne kese. 

Akutna upala žučne kese je jedno od najčešćih zapaljenskih oboljenja u trbuhu. U preko 90% slučajeva udružen sa kalkulozom (kamenjem) u žučnoj kesici. Zapravo produžena opstrukcija izlaznog kanala zučne kese kamenjem je pokretač ovog bolnog zapaljenskog procesa u trbuhu. Zapaljenski proces zida holeciste može nastati i bez postojanja kalkulusa/cholecstitis acuta aclaculosa, posebno kod nekih oboljenja i stanja, kao sto su šećerna bolest, vaskularna oboljenja, imunodeficijenta stanja, produžen boravak pacijenata u Bolnici.

 •  Simptomi
  Tipčan bol kod upale žučne kese i bilijarne kolike se javlja u gornjem delu trbuha, pa prema desno, sa čestim širenjem u leđa sa iste strane. Bolovi neretko počinju nekoliko časova nakon poslednjeg obroka, javljajući se često noću. Prateći simptomi mogu biti mučnina, povraćanje, povišena temperatura, jeza, drhtavica. Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma i ako sumnjate da su tegobe porekla upalu žučne kese ili kamenje u njoj, neophodno je da se što pre javite lekaru kako bi se bolest dijagnostikovala i lečila.
 • Lečenje
  Pregled hirurga, ultrazvučni pregled trbuha i bazične analize krvi su najčešće dovoljne za postavljanje dijagnoze. Sva ova ispitivanja, te po potrebi i dodatna koja su ponekada potrebna, a uključuju skener ili magnetnu rezonancu trbuha, pacijenti mogu da urade u
  Euromediku.

Ukoliko pacijent samo jednom dobije tegobe usled postojanja kamenja u zučnoj kesi tipa:

 • 1. Bilijarne kolike /zaglavljenog kamena/  
 • 2. Akutnog holecistitisa /zapaljenja žučne kese/
 • 3. Holangitisa /upalnog procesa žučnih kanala/
 • 4. Pankreatitisa /upala gušterače/

bilijarnog porekla,  hiruruško lečenje, odnosno odstranjivanje žučne kese je indikovano. U većini slučajeva lečenje se započinje davanjem antibiotika, analgetika, spazmolitika, dijete. Ukoliko dođe do zalečenja akutnog stanja na datu terapiju, postoje mogućnosti ponovne pojave tegoba (tri četvrtine ispitivanih pacijenata u naredne dve godine, po najnovijim studijama) ili komplikacija hirurški nelečenih pacijenata.

Komplikacije neoperisanih pacijenata mogu biti gangrena žučne kese, perforacija žučne kese, te razvoj akutnog abdomena, penetracija u susedne organe sa formiranje fistule, obstruktivna  žutica, upala pankreasa, sepsa, bilijarni ileus. Nažalost i u današnje doba, veliki broj pacijenata se javlja lekaru sa već razvijenom nekom od ovih komplikacija ili više njih. Zakasnelo hirurško lečenje ovih pacijenata, posebno ukoliko imaju pridružena oboljenja ili su starije zivotne dobi, mogu ih i životno ugroziti.

Postojanje polipa u žučnoj kesi većih od 1cm takođe su indikacija za laparoskopsku holecistektomiju. Polipi u žučnoj kesi predstavljaju benigne izraštaje, ali mogu maligno alterisati i preobraziti se u karcinom žučne kese, koji je jedan od najmalignijih.

Žučna kesa se operativno odstranjuje sa celokupnim sadržajem u njoj. Operacija se izvodi laparoskopski, kroz 3 do 4 mala otvora na trbuhu. Ovom, minimalno invazivnom metodom hiruruškog lečenja postiže se izlečenje uz manji bol i kraći oporavak.

Opšta Bolnica Euromedik  u kojoj se izvode ove operacije je opremljena kompletnom i najsavrsenijom opremom, a hiruruzi i anesteziolozi, koji izvode ovu proceduru, imaju iza sebe višedecenijsko iskustvo u laparoskopskim i klasičnim operacijama ovog tipa. Klasična operacija indikovana je jedino u poodmaklim fazama ovog oboljenja. Kompletna dijagnostika kao i adekvatna preoperativna priprema pacijenta u koju su uključeni radiolog, kardiolog, anesteziolog, te po potrebi i lekari drugih specijalnosti, u najkraćem roku dovode do potrebne pripreme  za operaciju, minimalno invazivnog  hiruruškog lečenja obolelog.

Najvažnije vredi ponoviti, ukoliko imate tegobe koje mogu biti uzrokovane  postojanjem kamenja u žučnoj kesi ili upalom zučne kese ili sumnjate na to, u Euromediku Vam možemo pružiti potrebnu dijagnostiku, a u slučaju potrebe, brzu predoperativnu pripremu i neophodno operativno lečenje