Skip links

Hirurgija – Hirurško lečenje žučne kese

Kamenje u žučnoj kesi / Calculosis vesicae fellae/
Akutna upala žučne kese / Cholecystitis acuta calculosa/
Polipi u žučnoj kesi / Polyposis vesicae fellae/

Zuč se stvara u jetri i sistemom kanala odvodi u dvanaestopalacno crevo gde zajedno sa pankreasnim sokom učestvuje u varenju masti. Istovremno uz pomoć žuči odredjene materije se eliminišu iz organizma. Deo žuči se skladišti u žučnoj kesi, koja tako ima ulogu rezervoara žuči. Poremećen odnos holesterola i žučnih soli najčešći je uzrok nastanka mulja, kamenčića i kamenja u žučnoj kesi. Kalkulusi mogu biti holesterolski, pigmentni ili mešoviti. Rizični faktori za njihov nastanak su gojaznost, nepravilna ishrana, pacijenti na hormonskoj terapiji, upotreba kontraceptivnih tableta, trudnoća. S obzirom na gore navedeno očekivano je da je bolest češća kod žena. Oboleli ne retko imaju preko 50 godina. Nasledje je takodje bitan faktor nastajanja kalkulusa i upalnih procesa žučne kese.

Akutna upala žučne kese je jedno od najčešćih zapaljenskih oboljenja u trbuhu. U preko 90% slučajeva udružen sa kalkulozom ( kamenjem ) u žučnoj kesici. Zapravo produžena opstrukcija izlaznog kanala žučne kese kamenjem je pokretač ovog bolnog zapaljenskog procesa u trbuhu. Zapaljenski process zida holeciste može nastati i bez postojanja kalkulusa /cholecstitis acuta aclaculosa / posebno kod nekih oboljenja i stanja, kao sto su šećerna bolest, vaskularna oboljenja, imunodeficijenta stanja, produžen boravak pacijenata u bolnici.

Simptomi

Tipičan bol kod upale žučne kese i bilijarne kolike se javlja u gornjem delu trbuha pa prema desno sa čestim širenjem u leđa sa iste strane. Bolovi neretko počinju nekoliko časova nakon poslednjeg obroka, javljajuci se često noću. Prateći simptomi mogu biti mučnina, povraćanje, povišena temperatura, jeza, drhtavica. Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma i ako sumnjate da su tegobe porekla upale žučne kese ili kamenje u njoj neophodno je da se što pre javite lekaru kako bi se bolest dijagnostifikovala i lečila.

Lečenje

Pregled hirurga, ultrazvučni pregled trbuha i bazične analize krvi su najčešće dovoljne za postavljanje dijagnoze. Sva ova ispitivanja, te po potrebi i dodatna koja su ponekad potrebna a uključuju skener ili magnetnu rezonancu trbuha, pacijenti mogu da urade u Euromedik bolnicama.

Ukoliko pacijent samo jednom dobije tegobe usled postojanja kamenja u žučnoj kesi tipa:

  1. Bilijarne kolike / zaglavljenog kamena
  2. Akutnog holecistitisa /zapaljenja žučne kese
  3. Holangitisa /upalnog procesa žučnih kanala
  4. Pankreatitisa /upala gušterače/bilijarnog porekla,

hiruruško lečenje, odnosno odstanjivanje žučne kese je indikovano.

U većini slučajeva lečenje se započinje davanjem antibiotika, analgetika, spazmolitika, dijete. Ukoliko dodje do zalečenja akutnog stanja na datu terapiju, mogućnosti ponovne pojave tegoba / tri četvrtine ispitivanih pacijenata u naredne dve godine, po najnovijim studijama/ ili komplikacija hirurški nelečenih pacijenata postoje. Komplikacije neoperisanih pacijenata mogu biti gangrena žučne kese , perforacija žučne kese te razvoj akutnog abdomena, penetracija u susedne organe sa formiranjem fistule, obstruktivna žutica, upala pankreasa, sepsa, bilijarni ileus. Nažalost i u današnje doba veliki broj pacijenata se javlja lekkaru sa već razvijenom nekom od ovih komplikacija ili više njih. Zakasnelo hirurško lečenje ovih pacijenata, posebno ukoliko imaju pridružena oboljenja ili su starije životne dobi mogu ih i životno ugroziti.

Postojanje polipa u žučnoj kesi većih od 1cm takodje su indikacija za laparoskopsku holecistektomiju. Polipi u žučnoj kesi predstavljaju benigne izraštaje, ali mogu maligno alterisati i preobraziti se u karcinom žučne kese, koji je jedan od najmalignijih.

Žučna kesa se operativno odstranjuje sa celokupnim sadržajem u njoj. Operacija se izvodi laparoskopski, kroz 3 do 4 mala otvora na trbuhu. Ovom, minimalno invazivnom metodom hiruruškog lečenja postiže se izlečenje uz manji bol i kraći oporavak. Opšta Bolnica Euromedik u kojoj se izvode ove operacije je opremljena kompletnom i najsavrsenijom opremom a hiruruzi i anesteziolozi koji izvode ovu proceduru imaju iza sebe visedecenijsko iskustvo u laparoskopskim i klasičnim operacijama ovog tipa. Klasična operacija indikovana je jedino u poodmaklim fazama ovog oboljenja. Kompletna dijagnostika kao i adekvatna preoperativna priprema pacijenta u koju su uključeni radiolog, kardiolog, anesgeziolog te po potrebi i lekari drugih specijalnosti, u najkraćem roku dovode do potrebne pripreme za operaciju te u nastavku minimalno invazivnog hiruruškog lečenja obolelog.

Najvažnije vredi ponoviti, ukoliko imate tegobe koje mogu biti uzrokovane postojanjem kamenja u zučnoj kesi ili upalom žučne kese ili sumnjate na to u Euromedik Bolnicama mozemo vam pružiti potrebnu dijagnostiku, a u slučaju potrebe brzu preoperativnu pripremu i neophodno operativno lečenje.