Skip links

Kardiologija – Angina pektoris

Pojam

Angina pectoris (stabilna i nestabilna), kao i infarkt srčanog mišića su stadijumi koronarne bolesti koja je uzrokovana suženjem koronarnih arterija (koje krvlju snabdevaju srčani mišić).

Simptomi

 • Bol u grudima, nedostatak vazduha
 • Izraženo zamaranje
 • Pojava nepravilnog srčanog rada
 • Ponekad bez izraženih simptoma

Dijagnoza

 • Pregled interniste – kardiologa
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Po potrebi koronarografija

Prevencija

 • Apstinencija od pušenja, masne hrane
 • Regulacija arterijskog pritiska i glikemije
 • Umerena redovna fizička aktivnost
 • Kardiološki pregled i ultrazvuk sa 30 godina