Onkohirurgija

Onkohirurgija obuhvata otklanjanje tumora kože i mekih tkiva-melanoma, epitelioma, hemangioma, tumora dojke sa i bez rekonstrukcije, kao i preventivnu ablaciju dojki sa primarnom rekonstrukcijom, itd.

Onkohirurgija

Onkohirurgija obuhvata otklanjanje tumora kože i mekih tkiva-melanoma, epitelioma, hemangioma, tumora dojke sa i bez rekonstrukcije, kao i preventivnu ablaciju dojki sa primarnom rekonstrukcijom, itd.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.