Ekstripacija promene na dojci

U cenu nisu uračunati preoperativna priprema, bolnički dani. Bez ex tempore i HP

150.000 - 260.000 RSD

Detalji: