Parcijalna resekcija dojke + SLNB

U cenu nisu uračunati bolnički dani, niti preoperativna priprema

Od 260,000 RSD