Hematologija

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem sastava i funkcije krvi, krvnih organa, kao i dijagnostikom i lečenjem istih. Bavi se proučavanjem ćeliskog dela krvi, od njegovog porekla u organima koji stvaraju krv, preko njegovih funkcija, života u cirkulaciji i tkivima, do propadanja ili potrošnje ćelija tokom obavljanja funkcija.

Hematologija

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem sastava i funkcije krvi, krvnih organa, kao i dijagnostikom i lečenjem istih. Bavi se proučavanjem ćeliskog dela krvi, od njegovog porekla u organima koji stvaraju krv, preko njegovih funkcija, života u cirkulaciji i tkivima, do propadanja ili potrošnje ćelija tokom obavljanja funkcija.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.