Specijalistički pregled hematologa

4.200,00 RSD

Detalji:

Hematologija je internistička specijalnost koja se bavi proučavanjem sastava I funkcijama krvi I krvotvornih organa , kao i dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi.

Ključne reči:
Hematolog, Anemija, malokrvnost, sideropenijska anemija, anemija usled nedostatka gvožđa, hemolitička anemija, megaloblastna anemija, aplastična anemija, talasemija, leukemija, akutna leukemija, hronična leukemija, mijeloproliferativne bolesti, policitemija rubra vera, esencijalna trombocitoza, mijelofibroza, mijelodisplazni sindrom, Hočkinov limfom, Non-Hočkinov limfom, Trombocitopenija, Hemofilija, trombofilija, Tromboza, Antifosfolipidni sindrom, Laboratorija, biopsija koštane srži, hematolog, dijaliza