Biopsija koštane srži 1

Cena intervencije sa dnevnom bolnicom je 24.000 rsd i na tu cenu se dodaje cena labaratorijskih analiza koje doktor indikuje i imunohistohemije

24.000,00 RSD

Detalji: