Angiografija interventna radiologija

Angiografija ili arterijografija je invazivna dijagnostička metoda pregleda unutrašnjosti krvnih sudova čovekovog tela. Ubrizgavanjem kontastnog stredstva dobijamo detalljan prikaz unutrašnjosti krvnih sudova.

Angiografija interventna radiologija

Angiografija ili arterijografija je invazivna dijagnostička metoda pregleda unutrašnjosti krvnih sudova čovekovog tela. Ubrizgavanjem kontastnog stredstva dobijamo detalljan prikaz unutrašnjosti krvnih sudova.