Ugradnja svakog sledećeg stenta posle prvog

u cenu nisu uračunati bolnički dani, niti preoperativna priprema

50.000,00 - 80.000,00 RSD

Detalji: