Ugradnja stenta na perifernoj arteriji

150,000 RSD