Magnetna rezonancija mekih tkiva vrata 1.5 T

Od 15.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled hematologa, Specijalistički pregled hirurga, pregled onkologa, laboratorija, Uvećana štitasta žlezda, struma difuza štitaste žlezde, Čvorići štitaste žlezde, polinodozna struma štitaste žlezde, Deficit vitamina D, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni