Magnetna rezonancija grudnog koša 1.5 T

Od 13.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonanca je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled pulmologa, Specijalistički pregled grudnog hirurga, bronhoskopija, Neuroendokrini tumori, Astma, Alergijska bronhijalna astma, Atopijska bronhijalna astma, Hronična opstruktivna bolest pluća, Upale pluća, Bronhitis, Covid infekcije, Upala plućne maramice, Embolija pluća, Emfizem pluća, Tuberkoloza pluća, Sarkoidoza pluća