Pulmološki Paket

Pregled pulmologa, spirometrija, zaključak, terapija i saveti.

5,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri