Vaskularna hirurgija

Euromedik zdravstvena ustanova u okviru zdravstvenih usluga pruža i usluge iz oblasti vaskularne hirurgije.

Direktor Hirurgije Euromedik bolnice na Novom Beogradu – Akademik Prof.Dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg

Djordje Radak

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Prof. Dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg – rođen je 1956. godine u Vršcu. U svojoj izuzetnoj bogatoj karijeri objavio je preko 800 stručnih radova i uradio preko 16.000 operacija. Iza sebe ima mnogo potpisanih ugovora sa uglednim bolnicama u Cirihu i Frankfurtu. Bio je i stipendista nemačke vlade, usavršavao se i u SAD i u Engleskoj. Član je SANU i dobitnik je mnogobrojnih nagrada I priznanja. Dugogodišnji upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Od jula 2019. godine preuzima funkciju direktora Hirugije Euromedik bolnice na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 29.

 

Školska sprema

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije (1980, završio sa prosečnom ocenom 9,70); specijalista opšte hirurgije (1986) i subspecijalista vaskularne hirurgije (2002); magistrirao (1983) i doktorirao (1991) na eksperimentalnoj i karotidnoj aterosklerozi na Medicinskom fakuletetu Univerziteta u Beogradu

 

Zaposlenje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor; upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje; šef katedre za vaskularnu hirurgiju sa angiologijom. Od jula 2019. Direktor Hirurgije privatne bolnice Euromedik.

Predsednik Komisije za cikluse predavanja SANU

 

Članstvo

Član je Odbora za kardiovaskularnu patologiju; Odbor za humanu reprodukciju; Odbor za tumore urogenitalnog trakta; Međuodeljenjski odbor za proučavanje života i rada srpskih naučnika.

Srpsko lekarsko društvo; Udruženje za vaskularnu medicinu Srbije; Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije; Međunarodna unija angiologa (International Union of Angiology IUA); Evropsko udruženje vaskularnih i endovaskularnih hirurga(European Society for Vascular Endovascular Surgery ESVES); International Society for Vascular Surgery (ISVS); Vascular and Endovascular Researche Group (VERGE); International Society for Transplantology itd.

 

Urednički rad

Urednik 3 monografije internacionalnog značaja i više od 10 knjiga iz vaskularne hirurgije; International Union of Angiology (IUA); Open Cardiovascular Medicine Journal; World Journal of Clinical Case  (WJCC); Reviewer Journal of Vascular Surgery; BMC Cardiovascular Disorders; Angiology; Medical Investigations MF u Beogradu, glavni urednik; Vojnosanitetski pregled, član  uredništva;  Acta Faculatis Medicinae Naissensis, Actual Novi Sad i Acta Medica Saliniana.

 

O prelasku na poziciju direktora Euromedik Hirurgije I daljim poslovnim planovima:
https://www.nedeljnik.rs/kako-doziveti-stotu-pogled-iz-perspektive-vaskularne-hirurgije/