Skip links

Tag: Mokrenje

Urologija – Dijagnostikovanje poremećaja mokrenja uzrokovano benignim uvećanjem prostate

Urologija – Dijagnostikovanje poremećaja mokrenja uzrokovano benignim uvećanjem prostate

in Tags

1. Istorija bolesti (anamnestički podaci) su sastavni deo evaluacije pacijenata sa simptomima donjeg urotrakta (LUTS/BPE). a)   detekcija potencijalnih uzroka otežanog mokrenja i relevantnih komorbiditeta b)   u cilju objektivizacije i kvantifikacije simptoma donjeg urotrakta (LUTS-a), u praktičnoj upotrebi je validirani upitnik (pacijent ga sam