Skip links

Tag: Infertilitet

Urologija – Infertilitet

Urologija – Infertilitet

in Tags

Nemogućnost ostvarivanje trudnoće u periodu od godinu dana, kod seksualno aktivnih parova koji ne koriste niti jedan vid kontracepcije (zaštite), smatra se razlogom za zabrinutost i zahteva jasan signal da parovi sa takvim problemom trebaju da se  jave na pregled kod lekara. Ranije se smatralo