Skip links

Tag: Fraktura

Reumatologija i fizikalna medicina – Fraktura – osnovni principi rehabilitacije

Reumatologija i fizikalna medicina – Fraktura – osnovni principi rehabilitacije

in Tags

Kako dolazi do preloma kostiju? Do preloma kostiju dolazi kada je sila koja deluje na kost veća od čvrstine kosti. Prelomi mogu biti potpuni ili nepotpuni. Nepotpuni prelomi su fisure (naprsnuća), infarkcije (zalom, odlomljen mali deo kosti), i nastaju kada kost nije prelomljena u celom