Skip links

Tag: Fizikalna medicina

Reumatologija i fizikalna medicina – Uvod u fizikalnu medicinu

Reumatologija i fizikalna medicina – Uvod u fizikalnu medicinu

in Tags

ŠTA PREDSTAVLJA FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA? Fizikalna medicina i rehabilitacija se smatra najstarijom granom medicine i često se naziva „Prirodna medicina“, jer u lečenju koristi razne oblike fizičke energije iz prirode (svetlosnu energiju, toplotnu energiju , magnetno polje, elektricitet, mehaničku energiju, kinetičku energiju tj.energija kretanja