Skip links

Gastroenterologija – Malapsorpcija i maldigestija

Za pravilno varenje hrane i hranjivih materija, potrebni su hranjivi sokovi i enzimi, sluznica creva, crevna peristaltika, uredni crevni zid i normalna crevna flora. Razgradnja hrane započinje u usnoj šupljini,a nastavlja se u želucu. Želučana kiselina,pepsin i hrana ulaskom u dvanestopalačno crevo  stimulirše lučenje žuči i sekreciju (egzokrinu) pankreasa,a to dovodi do do razgradnje hrane na najjednostavnije sastojke koji su podložni apsorpciji kroz crevnu sluznicu. U gornjem dijelu tankog creva (duodenum) apsorbiraju se ugljenihidrati (monosaharidi), masti (monogliceridi i slobodne masne kiseline), žgvožđe, kalcijum, vitamini topljivi u vodi i neke aminokiseline i dipeptidi. Aminokiseline se najvećim delom apsorbiraju srednjem delu tankog creva,kao i presotali monosaharidi. U završnom delu tankog creva apsorbiraju se žučne soli i vitamin B 12. Voda i elektroliti se većim delom resorbiraju u debelom crevu. Malapsorpcija-loše ili poremećeno preuzimanje hranjivih materija može da obuhvata belančevine, ugljene hidrate i/ ili masti, ali i vitamnie i minerale, uzrokujući prekomerno izlučivanje masti stolicom, smanjenje hranjivih sastojaka u krvi i gastrointestinalne smetnje. Da bi se hrana u našem crevu razložila na delove koji mogu proći u krvotok potrebno je da bude izložena dejstvu enzima. Hrana koja je razložena bude preuzeta kao završni prozvod varenja, kroz crevnu barijeru, da bi u poslednjoj fazi putem limfe bila transportovana dalje. Ako se poremeti bilo koja od te tri faze, nastaje bolest, poremečaj apsorpcije tj samog varenja. Sve ono što se ne svari kako treba stolicom se izbaci iz organizma. Malapsorpcijski sindrom uključuje veliki broj heterogenih bolesti sa zajedničkim karakteristikama od kojih su dve dominantne 1. Greška u apsorpciji jedne ili više hranjivih materija u vrlo kompleksnoj patofiziologiji. 2. Proliv je gotovo uvek hroničnog toka sa posledicama u izrazito varijabilnoj kliničkoj slici.

MALAPSORPCIJA je stanje  nedovoljne apsorpcije  najjednostavnoijih hranjivih materija koje se oslobađaju u procesu varenja (monosaharida, aminokiselina, monoglicerida, masnih kiselina, vitamina, minerala, elektrolita i vode) zbog poremećaja varenja, apsorpcije ili transporta hranjivih materija kroz zidove creva u krvne sudove. Stanja i bolesti koje uzrokuju malapsorpciju :celijakija-glutenska enteropatija, manjak disaharidaza (laktaza.saharaza,izomaltoza),upalne bolesti creva (Crohnova bolest, ulcerozni kolitis)…

MALDIGESTIJA je pojam koji opisuje nedovoljnu apsorpciju hranjivih materija koja je posledica otežane i nedovoljne razgradnje hrane ili prebrzog prolaska hrane kroz lumen creva. Stanja koja uzrokuju maldigestiju su najčešže povezana sa bolestima pankreasa i manjkom konjugovanih žučnih soli.

Simptomi:

Najčešći simptomi i znakovi malapsorpcijskog sindroma su:

 • neuhranjenost, 
 • mršavljenje i anoreksija, 
 • meteorizam (nadutost), 
 • atrofija mišića, 
 • poremećaji dinamike i koegzistencije stolice (najčešće prolivi), 
 • drugi simptomi i stanja uzrokovana manjkom hranjivih materija, minerala, vitamina i mikronutrijenata. 

Ljudi sa slabom apsorpcijom  glutena obično gube na težini. Ako se bolest pojavi u odraslom dobu, mogu se pojaviti razni simptomi, od proliva, stolice s posebnim mirisom i gubitka težine do postupnog umora.. Mogu da se ispolje hipoproteinemija, edemi zbog hipoalbuminemije, poremećaj koagulacije zbog nedostatka vitamina K, bol u kostima i tetanija usled hipokalcijemije nastale zbog nedostatka vitamina D. Ako se masti dobro ne apsorbuju, stolica može biti svjetlo obojena, meka, obilna i smrdljiva takozvana steatoreja. Stolica je lepljiva ili se zadržava na površini i teško ju je isprati. Steatoreja nastaje kao posledica bilo kog stanja koje smeta apsorpciji masti, kao što je smanjeni protok žuči, celijačna bolest ili tropska spru. Simptomi su različiti ozavisno o specifičnim nedostacima, npr. ljudi sa nedostatkom enzima laktaze mogu nakon pijenja mleka dobiti proliv, izražene gasovei nadutost. Simptomatologija zavisi od vrste bolesti i stanja.

Dijagnoza: 

 • Pregled gastroenterologa, 
 • Laboratorijske analize, 
 • Ultrazvuk abdomena, 
 • Gastroskopija, 
 • Kolonoskopija, 
 • Patolog, 
 • CT abdomena, 
 • Nutricionista, 
 • Endokrinolog, u zavisnosti od kliničke slike i stanja pacijenta

Lečenje: je multidisciplarno i zavisi od simptoma i nastale bolesti. 

U Euromedik osim pregleda Gastroenterologa, Laboraorijskih analiza, Ultrazvuka abdomena ako Gastroskopija , Kolonoskopija, CT abdomena, pregled ostalih subspecijalnosti  u zavisnosti od kliničke slike i bolesti. Dočekaće vas stručan i prijatan tim lekara i sestara, sve dijagnostičke i terapijske procedure se rade po najnovijim protokolima i obavljaju se na najnovijoj opremi najvišeg kvaliteta.