Skip links

Gastroenterologija – Kolonoskopija

Kolonoskopija je endoskopski pregled debelog creva I završnog dela tankog creva (donjih partija digestivnog trakta) fleksibilnim aparatom na čijem kraju se nalazi kamaera koja je povezana sa monitorom preko kog lekar koji pregleda jasno uočva čitavo debelo crevo I deo tankog creva. Aparat kojim se obavlja pregled zove se kolonoskop. Sve vreme pregleda ono što kamera snima se prati na monitoru, a sam pacijent posle pregleda dobija foto dokumentaciju.

Kako se radi kolonoskopija?

Pcijent na početku pregleda zauzima levi bočni položaj,udobno smešten na krevetu, tokom pregleda , ukoliko je potrebno položaj može da se promeni, aparat se uvodi kroz čmar I da bi se adekvatno sagledala sluznica u crevo se ubacuje vazduh da bi se crevo proširilo. Tokom pregleda se zbog toga mogu povremeno javiti grčevi I nadutost pa se sve češće preporučuje da se pregled obavi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji koja omoguićava da pacijent spava tokom pregleda što popvećava konfor tokom pregleda. Pregled traje od dvadest do četrdeset pet minuta,retko duže, ukoliko se ne sprovode terapijske procedure, sluznica se pažljivo promatra I prolikom plasiranja I prilikom izvlačenja aparata, prilikom izvlačenja aparata veći deo ubačenog vazduha tokom pregleda se izvlači. 

Sve uočene promene na sluznici tokom pregleda ukoliko je potrebno, bioptiraju se biopterskim kleštima I šalju na histopatološku analizu. Sama biopsija je bezbolna a pruža mnoštvo informacija o nastalim promenama u cervu I omogućava kasnije adekvatno lečenje.

Ukoliko se tokom pregleda uoče polipi, obično benigne izrasline , razloičite veličine I oblika isti se uklanjaju ili bioptrskim kleštima ili metalnom omčom povezanom sa aparatom za uklanjanje polipa I polip se šalje na histopatoločku analizu, mesto polpiektomije ponekada, mada retko, može da krvari što se obično zbrine stavlanjem malih štipaljki ili sprovođenjem koagulacije uz pomoć iste metalne omče , Uklanjanje polipa je bezbolno I  izuzetno značajno jer od tih benignih tvorevina vremenom nastane maligni process u debelom crevu.

Uoliko se tokom pregleda uoči da postoji krvarenje iz zida debelog creva postoji niz mogućnosti koijima isto može da se zaustavi.

Po završenom pregledu pacijent se uglavnom oseća dobro uz savet da izbaci višak vazduha iz creva čime prestanu eventualni grčevi I napetost u trbuhu.

Anestezija prilikom kolonoskopije?

Zbog nepriajtnih senzacija koje se mogu javiti tokom pregleda sve češće se preporučuje da se pregled radi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji koja ubrizgavanjem adekvatnih lekova od strane anesteziologa kroz venu  omogućava da pacijent počne da spava neposredno pre početka pregleda I bude budan odmah po završetku pregleda. Pre uvođenja u anesteziju pacijent bude pžljivo pregledan od strane anestezologa da bi se predupredile sve eventualne komplikacije zbog postojanja nekih drugih bolesti I stanja kod pacijenta. Posle pregleda pacijent ostaje u posebnoj prostoriju uz aktivno posmatranje od strane anesteziologa. Posle pregleda u anesteziji poželjno je da pacijent za povratak kući ima pratioca, tog dana ne može upravljati motornim vozilom I ne može obavljati svoje radne obaveze

Kada se radi kolonoskopija?

Kolonoskopija se radi kada pacijent ima 

  1. tegoba od strane digestivnog trakta (Bolovi u trbuhu,nadimanja mučnina,povraćanje) a pre toga isključen uzrok neinvazivnim I manje invazivnim metodama,
  2. ukoliko postoje promene u crevnom pražnjenje-dugotrajne obstipacije, pojava učestalih retkih stolica u trajanju od mesec dana rezistentna na terpiju, 
  3. promena oblika stoloice ( posebno -stolica tanka kao olovka) 
  4. osećaj nedovoljnog pražnjenja, 
  5. pojava krvi prilikom crevnog pražnjenja ili van crevnog pražnjenja, pojava stolice crne kao katran ukoliko se gornjom endoskopijom ne oitkrije uzrok,
  6. u cilju ispitivanja anemije, 
  7. ali I kod pacijenatka koji nemaju nikakvih tegoba ali postoji anamnestički podatak da su bliski srodnici imali tumor debelog creva.
  8. u cilju otkrivanja promena u debelom cervu koje ne daju simptome a učestalije se javljaju  posle 45 godina potrebno je   uraditi test na okultno krvarenje jednom godišnje iako nema nikakvih tegoba I ako je test pozitivan neophodna je kolonoskopija 

Zašto kolonoskopija u Euromediku?

Zbog toga što preglede radi edukovan, stručan, iskusan tim lekara na apartima viskog kvaliteta  u bolničkim uslovima gde je jedino I dozvoljeno raditi ovakvu vrstu dijagnostike u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji.

 Jer su uslovi u kojima pacijent boravi odlični I postoji mogućnosti zbrinjavanja svih evenulnih komplikacija koje se mogu, mada retko javiti tokom sprovođenja ove dijagnostičke ili terapeutske procedure.

Postoji mogućnost hosptalizacije  kod pacijenata  koji zbog pridruženih bolesti pripremu za kolonoskopiju ne mogu sprovesti u kućnim uslovima već isključivo pod stručnim nadzorom.

Kako se pacijent oseća posle kolonoskopije?

Najveći broj pacijenta se oseća dobro posle sprovedene procedure, eventualni  grčevi I nadutost prođu brzo po izbacivanju ubačenog vazduha I ukoliki pregled nije rađen u anesteziji I nisu sprovođene terpiske procedure tokom kolonoskopije može u kratkom vremenskom interval da napusti ustanovu. Ukloko je pregled rađen u anesteziji ostaje još dva sata  a posle tog vremena može da počne da unosi tečnost I laganu hranu. Tokom pregleda su moguće u izuzetno  malom broju slučaja oštećenje zida creva, produženo krvarenje posle biopsije ili posle skidnaja polipa , eventualna infekcija I sve se zbrinjava u okviru pregleda. Treba naglasiti da se ponekada događa da se posle skidanja polipa krvarenje javi I posle par dana I u najvećem broju slučajeva staje spontano ili ukoliko je neophodno ponovo sprovede procedura.

Kakva je priprema za kolonoskopiju?

Priprema traje obično 24h, ponekada I duže u slučaju usporenog crevnog pražnejnja. U okviru pripreme nije dozvoljenu unositi hranu, neophodno uneti  veću količinu tečnosti uz primenu sredstava za čišćenje prema šemi koju pacijent dobija u štampanom obilu uz detaljno objašnjenje. Pacijent moža pripremu da preuzme lično u svim ustaovama Euromedika ili može biti dostavljena elektronskim putem

Ukoloko pacijent ima šećernu bolest poželjna konsultacija pre pripreme bilo nadležnog endokrinologa ili interniste radi korigovanja terpije

Ukoliko je reč o pacijentima sa kardiološkim problemima koji uzimaju sredstva protiv zgrušavanja krvi potrebna konsultacija kardiologa radi korekcije iste da bi sprovođenje ove procedure bilo maksimalno  bezbedno I kako ne bi došlo do pogoršanja osnovne bolesti zbog koje je na terpiji.

Na dan prgleda pacijent ne uzima hranu niti tečnost, ukoliko uzima terapiju zbog hroničnih bolesti ( zbog poremećaja funkcije štitaste žlezde, zbog povišenog pritska) obavezno je uzeti u ranim jutarnjim satima sa minimalnom količinom tečnosti, za dijabetes terpija u dogovoru sa nadležnim internoistom. Obavezno je prilikom dolaska na pregled sa sobom doneti urađene laboratoriske analize ne strije od 7 dana (KKS SE INR, aPTT, ureu kretinin I glikemiju) u slučaju poremećaja rada štitste žlezde ,korigovane lekovima, nalazi fT3,fT4, TSH ne stariji od tri meseca ukoliko se pregled radi u anesteziji.

Planirati da zbog pripremnih pregleda za sprovođenje kolonoskoje, same kolonoskopije I posmatranja posle pregleda u anesteziji u ustanovi provedete oko 3h , ukoliko se sprovode prilikom kolonoskopije terapiske procedure I duže, obezbediti pratnju za povratak kući