Skip links

Gastroenetrologija – Gorušica

Ostali nazivi: GERB, Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), Refluks kiseline

Gastroezofagelanu refluksnu bolest (GERB) čine simptomi i/ili oštećenje sluznice jednjaka koji su uzrokovani patološkim refluksom želudačnog sadržaja u jednjak.

Gorušica ili osjećaj pečenja iza grudne kosti, osnovni je simptom vraćanja (refluksa) želudačne kiseline, a stanje koje nastaje zbog ponavljanih epizoda vraćanja kiseline naziva se gastroezofagealna refluksna bolest ili skraćeno GERB.

Uzroci bolesti

Bolest je obično posledica slabosti mišića, donjeg ezofagealnog sfinktera/mišića (DES). Moge stvari mogu opustiti DES: određeni lijekovi, neka hrana, emocionalni stres, pušenje, brzo jedenje, neodgovarajuće žvakanje ili ležanje nakon jela.

Bolest je obično posljedica slabosti mišića, donjeg ezofagealnog sfinktera (DES). DES okružuje u obliku prstena donji dio jednjaka, cijevi koja vodi hranu u želudac. Kod gutanja DES se otvara, omogućujući ulaz hrane u želudac. Inače, DES mora biti zatvoren kako kiselina iz želuca ne bi zapljuskivala – vraćala se – u jednjak. Kad se kiselina vrati u jednjak, osjećate pečenje. Mnoge stvari mogu opustiti DES: određeni lijekovi, neka hrana, emocionalni stres, pušenje, brzo jedenje, neodgovarajuće žvakanje ili ležanje nakon jela. Čak i kad je DES čvrst, žgaravica se može pojaviti kao posljedica pritiska na mišić od pretjeranog jela, uske odjeće, trudnoće ili debljine.

Simptomi

Klinička prezentacija GERB može biti raznolika, ali se grubo može svrstati u tri kategorije: sa tipičnim simptomima, sa atipičnim simptomima i sa komplikacijama bolesti. Ove tri kategorije čine klinički spektar GERB.

Tipični simptomi su gorušica i regurgitacija. Manje od polovine pacijenata sa tipičnim simptomima ima erozivni ezofagitis.

Tipične manifestacije: Gorušica, regurgitacija, erozivni ezofagitis, neerozivna refluksna bolest.

Atipične manifestacije:bol sličan anginoznom,larigitis, kašalj sličan astmi.

Komlikacije GERB:ulceracije, Barett-ov jednjak, Barett-ov karcinom, karcinom larinksa, fibroza pluća

Ostali imaju neerozivnu refluksnu bolest. Ni učestalost, ni intenzitet tegoba nisu dobar prediktor prisustva epitelnih lezija (ezofagitisa). Neerozivna refluksna bolest ne predstavlja blagu formu GERB, već entitet koji ima nešto drugačiji patofiziološki mehanizam generisanja tegoba, ali istu kliničku prezentaciju i tok bolesti kao erozivni ezofagitis. Sem bola sličnog anginoznom, ostale atipične manifestacije GERB su ekstraezofagealne i nastaju usled oštećenja susednih organa patološkim refluksom želudačnog sadržaja. Tako, refluks može da se manifestuje prolongiranom promuklošću koja je posledica refluksom uzrokovanog oštećenja larinksa. Hronična aspiracija kiselog želudačnog sadržaja može uzrokovati protrahirani kašalj, sličan astmatičnom.

Dijagnostika

Empirijska terapija Ukoliko su tegobe tipične za nekomplikovani GERB, inicijalna empirijska terapija (koja uključuje i promenu načina života i ishrane) predstavlja adekvatan dijagnostički i terapijski modalitet.

Endoskopski pregled indikovan je kod pacijenata čiji simptomi ukazuju na komplikacije bolesti, pacijenata sa povećanim rizikom za postojanje Barrett-ovog jednjaka i kada pacijent i/ili lekar smatraju da je značajno uraditi ranu endoskopiju.

Dalje dijagnostičke testove (kontrastna radiografija, fleksibilna endoskopija, ambulantni monitoring refluksa i dr.) treba uraditi kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na primenjenu terapiju, kada postoje alarmantni simptomi koji sugerišu na postojanje komplikacija bolesti (otežano ili bolno gutanje, krvavljenje, gubitak u telesnoj masi ili anemija) ili kada tegobe traju dugo, što može da pobudi sumnju na postojanje Barrett-ovog jednjaka.

Pacijenti koji ne odgovore adekvatno na terapiju, obično imaju tegobe koje su uzrokovane drugim obolenjem ili stanjem, ali odsustvo odgovora eksplicitno ne isključuje postojanje refluksa.

Lečenje:

Terapija Cilj terapije GERB je da se umanji kontakt kiselog želudačnog sadržaja i epitela jednjaka.

Promena životnih navika i načina ishrane. Redukcija telesne mase . Podizanje uzglavlja u krevetu .Izbegavanje tesne odeće, pojaseva i kaiševa . Promena načina ishrane. Jedan obilan obrok zameniti sa više manjih. Planirati poslednji obrok u toku dana najmanje 3 sata pre odlaska na spavanje. Redukovati unos kafe, čaja i soka od pomorandže i limuna . Iz ishrane isključiti jaja, masnu hranu, čokoladu, pepermint, začine, crni i beli luk, paradajz i krastavac Ostale mere. Izbegavati alkoholna pića, a posebno veće količine piva. Prekinuti pušenje. Izbegavati lekove koji oštećuju sluznicu (aspirin, NSAIL) . Izbegavati lekove koji smanjuju tonus DES (teofilin, antiholinergici, kalcijumski antagonisti, diazepam, oralni kontraceptivi) 

Lečenje medikamentima. Acidosupresivna terapija Acidosupresija je ključ terapije GERB. Antacidi su liekovi koji neutrališu želudačanu kiselinu, ublažavaju bol i pečenje u grudima koji su osnovni simptomi vračanje kiseline iz želuca. Antacidi obično deeluju u roku od 15 minuta, i delovanje im traje jedan ili dva sata – ako djeluju.

Kod najvećeg broja pacijenata inhibitori protonske pumpe (IPP) obezbeđuju efikasno i brzo kupiranje simptoma i zalečenje epitelnih lezija u jednjaku.

Iako manje efikasni od IPP, blokatori histaminskih receptora (H2 blokatori), ordinirani u više dnevnih doza, mogu biti efikasni kod pacijenata sa blagim i umerenim GERB i u kratkotrajnoj terapiji noćnog proboja simptoma (noćnog refluksa).

Prokinetici mogu biti od koristi kod jednog broja pacijenata sa GERB, ali samo ako se ordiniraju uz acidosupresivnu terapiju. Trenutno raspoloživi prokinetici nisu idealna monoterapija za većinu pacijenata sa GERB

Kako je GERB hroni čno oboljenje, kod najvećeg broja pacijenata neophodna je terapija održavanja. Cilj terapije održavanja je dugotrajna kontrola simptoma i prevencija komplikacija bolesti.

Hirurško lečenje

Rutinsko testiranje na H. pylori ne preporučuje se kod svih pacijenata sa GERB. Testiranje na H. pylori pozitivnost treba razmotriti samo u grupi pacijenata koji su kandidati za dugotrajnu i kontinuiranu terapiju održavanja sa IPP.

Ako ste trudni, simptomi će se verojatno sami povući nakon porođaja. Uzimanje antacida takođe pomaže. Ako je gorušica uzrokovana zbog prekomerne telesne težine, treba smršati. Konzumiranje alkoholnih pića i pušenje pospešuju gorušicu, pa treba razmisliti o prestanku.

Prevencija

Najbolji način borbe protiv gorušice je pokušati je sprečiti. Dok jedete, opustite se. Stres povećava proizvodnju želudačne kiseline. Sednite. Jedite polako. Dobro sažvaćite hranu. Slušajte opuštajuću muziku.

Promena životnih navika• Redukcija telesne mase • Podizanje uzglavlja u krevetu • Izbegavanje tesne odeće, pojaseva i kaiševa

Promena načina ishrane• Jedan obilan obrok zameniti sa više manjih • Planirati poslednji obrok u toku dana najmanje 3 sata pre odlaska na spavanje • Redukovati unos kafe, čaja i soka od pomorandže i limuna • Iz ishrane isključiti jaja, masnu hranu, čokoladu, pepermint, začine, crni i beli luk, paradajz i krastavac

Ostale mere: • Izbegavati alkoholna pića, a posebno veće količine piva • Prekinuti pušenje • Izbegavati lekove koji oštećuju sluznicu (aspirin, NSAIL) • Izbegavati lekove koji smanjuju tonus DES (teofilin, antiholinergici, kalcijumski antagonisti, diazepam, oralni kontracep