Skip links

Specijalistički pregledi

Pregledi > Specijalistički pregledi
Dermatologija
Saznaj više

Dermatologija

Dermatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem I lečenjem bolesti koje su vezane za kožu, kosu, nokte, ili Ili sluzne membrane.

Endokrinologija
Saznaj više

Endokrinologija

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama – hormonima.

Gastroenterologija
Saznaj više

Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti organa za varenje i funkcionalnim poremećajima istih.

Ginekologija
Saznaj više

Ginekologija

Ginekologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem ženskog reproduktivnog sistema, njegovim bolestima i načinima lečenja, kao i prevecijom, skrininzima za rano otkrivanje bolesti.

Kardiologija
Saznaj više

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom i dijagnostikom, lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Medicina rada
Saznaj više

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi stanjima i bolestima uzrokovanim faktorima životne sredine kojima je osoba izložena tokom života.

Neurologija
Saznaj više

Neurologija

Neurohirurgija je medicinska disciplina, koja se bavi hirurškim i nehirurškim lečenjem bolesnika sa povredama i bolestima centralnog i perifernog nervnog sistema…

Oftalmologija
Saznaj više

Oftalmologija

U sistemu EUROMEDIK OFTALMOLOGIJA je rasprostranjena na 6 ambulanti u domovima zdravlja i kliničko bolničkom delu u Bolnici na lokaciji Pariske Komune 22.

Otorinolaringologija (ORL)
Saznaj više

Otorinolaringologija (ORL)

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi bolestima uha, nosa i grla.

Pedijatrija
Saznaj više

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba.

Psihijatrija
Saznaj više

Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Pulmologija
Saznaj više

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema. Osim pregleda možete obaviti i test plućne funkcije, kao i bronhodilatacioni test.

Reumatologija
Saznaj više

Reumatologija

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti interne medicine i pedijatrije, koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatskih bolesti.

Urologija
Saznaj više

Urologija

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urogenitalnog trakta muškaraca i žena, kao i genitalnih organa muškarca.