Skip links

Specijalistički pregledi

Pregledi > Specijalistički pregledi
Kardiologija
Saznaj više

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom i dijagnostikom, lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Endokrinologija
Saznaj više

Endokrinologija

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama – hormonima.

Gastroenterologija
Saznaj više

Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti organa za varenje i funkcionalnim poremećajima istih.

Pulmologija
Saznaj više

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema.

Reumatologija i fizikalna medicina
Saznaj više

Reumatologija i fizikalna medicina

Reumatologija i fizikalna medicina su grane medicine koje se bave dijagnostikom i lečenjem koštano zglobnog sistema, mišića, tetiva, ligamenata, a naručito se bave problemima kičme kao i posledicama oštećenja iste nastalih usred bolesti ili povrede.

Neurologija
Saznaj više

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema, bavi se ispitivanjem i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Oftalmologija
Saznaj više

Oftalmologija

Oftalomogija je grana medicine koja se bavi okom kao organom čula vida, njegovom funkcijom, anomalijama i patološkim stanjima tj. bolestima.

Otorinolaringologija (ORL)
Saznaj više

Otorinolaringologija (ORL)

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi bolestima uha, nosa i grla.

Dermatologija
Saznaj više

Dermatologija

Dermatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem I lečenjem bolesti koje su vezane za kožu, kosu, nokte ili sluzne membrane.

Pedijatrija
Saznaj više

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba.

Medicina rada
Saznaj više

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi stanjima i bolestima uzrokovanim faktorima životne sredine kojima je osoba izložena tokom života.

Psihijatrija
Saznaj više

Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Ginekologija
Saznaj više

Ginekologija

Ginekologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem ženskog reproduktivnog sistema, njegovim bolestima i načinima lečenja, kao i prevecijom, skrininzima za rano otkrivanje bolesti.

Urologija
Saznaj više

Urologija

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urogenitalnog trakta muškaraca i žena, kao i genitalnih organa muškarca.