Skip links

Kardiologija – Bolesti perikarda

Šta je perikarditis?

Perikard je dvostruka opna koja obavija srce i početne delove velikih krvnih sudova. Između dve opne koje obavijaju srce nalazi se manja količina tečnosti. Uloga perikarda je da obezbeđuje poziciju srca, štiti srce od infekcije, usklađuje rad srčanih komora, sprečava preveliko širenje srčanih šupljina u naporu.

Perikarditis je upala srčane ovojnice. Ukoliko je upalom zahvaćen i sam srčani mišić naziva se mioperikarditis.

Uzročnici perikarditisa mogu biti različite vrste bolesti, infekcije, traume, autoimune bolesti, maligne bolesti, metaboličke bolesti, pa ih delimo na dve velike grupe: 

A: infektivni perikarditisi – koje izazivaju: virusi,bakterije, gljivice, paraziti, tuberkuloza

B: neinfektivni perikarditisi – koji se javljaju u sklopu autoimunih bolesti (sistemske bolesti,  bolesti vezivnog tkiva, sistemski vaskulitis, inflamatorne bolesti creva, sarkoidoze…), a mogu se javiti: 

– u sklopu metaboličkih bolesti (anorexia, hipotireoza – miksedem, uremija..),

– kao primarni tumor ili u sklopu matastatskih tumora (pluća, dojke, limfom..),

– traumatski kao posledica direktne traume grudnog koša ili indirektno , usled zračenja , tokom invazivnih kardioloških procedura (perkutana koronarna intervencija, ugradnja pacemakera, radiofrekventna ablacija..),

– posle infarkta srca,

– povezan sa uzimanjem nekih lekova (citostatici, vakcine, prokainamid, metildopa..),

– u sklopu hronične srčane slabosti, plućne hipertenzije itd.

Koje se subjektivne smetnje javljaju kao posledica perikarditisa?

Najčešća tegoba koja se javlja kod perikarditisa je bol u grudima, najčešće probadajući, lokalizovan iza grudne kosti ili u levoj polovini grudnog koša koji se širi u leđa, a pojačava se prilikom dubokog udaha, kašlja ili pokreta grudnog koša. Postoje i brojne nespecifične tegobe poput umora, malaksalosti, slabe tolerancije fizičkog napora..

Ukoliko je u pitanju infektivni perikarditis može se javiti povišena temparatura, respiratorni simptomi (kijavica, gušobolja, kašalj..) ili gastrointestinalne manifestacije infekcije (tečne stolice, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje..).    

Šta je perikardni izliv?

Normalno se između dve opne koje obavijaju srce nalazi manja količina tečnosti (10-50ml). Svaki patološki proces u toj ili okolnim strukturama može da prouzrokuje upalu koja povećava lučenje perikardne tečnosti.

Nakupljanje viška tečnosti u perikardnoj kesi označavamo terminom: perikardni izliv. U odnosu na količinu prekomerne perikardne tečnosti izlive delimo na: manje, srednje i velike. Prema vremenu u kome se bolest razvija razlikujemo: akutni, subakutni i hronični perikardni izliv. Tečnost se može nakupljati sporo ili brzo, a može se nakupljati lokalizovano samo u delu srčane opne ili može da ispunjava ceo prostor između ovojnica tj da bude oko celog srca.

Šta je tamponada srca?

Tamponada srca je životnougrožavajuće stanje kada se perikardna tečnost nakupi u količini koja svojim spoljašnjim pritiskom na srce, sprečava dotok krvi u srce. U toj situaciji se mora hitno reagovati evakuacijom perikardne tečnosti tzv perikardiocentezom koja podrazumeva evakuaciju viška tečnosti.

Kako se postavlja dijagnoza perikarditisa?

Dijagnoza perikarditisa postavlja se na osnovu:

-kliničke slike (bol u grudima, probadajući, lokalizovan iza grudne kosti ili u levoj polovini grudnog koša koji se širi u leđa, a pojačava se prilikom dubokog udaha, kašlja ili pokreta grudnog koša, povišena temperatura, umor, malaksalost, slaba tolerancija fizičkog napora…),

– pregleda lekara,

– laboratorijskih analiza kako bi se utvrdilo o kojoj vrsti perikarditisa se radi, kao i markere zapaljenja,

– EKG-a (elektrokardiograma),

– radiografije pluća i srca, gde se vidi uvećanje srčane senke

– ultrazvučnog pregleda srca (ehokardiograma), gde se potvrđuje prisustvo tečnosti u srčanoj kesi.

*kod ponavljanih ili atipičnih perikarditisa može biti potrebno da se uradi kompjuterizovana tomografija ( CT) i/ili CMR(magnetna rezonanca srca).

 Napomena: Svi navedeni pregledi mogu se uraditi u okviru EUROMEDIKA. 

Kako se leči perikarditis?

Lečenje perikarditisa podrazumeva najpre lečenje osnovnog oboljenja ili poremećaja u okviru kojeg se javlja. Zahteva primenu lekova protiv upale (antiinflamatornih lekova) i različitih lekova za kontrolu simptoma. Lekovi ne bi smeli nikako da se uzimaju samoinicijativno, bez konsultacije sa lekarom! 

Zakažite Vaš specijalistički pregled kardiologa u Euromediku.