Skip links

RTG pregled ramena

ŠTA JE RADIOGRAFIJA (RTG) RAMENA?

RTG ramena je bezbolna, dijagnostička procedura koju obavlja  rtg tehničar, dok lekar specijalista radiologije opisuje snimak. Ovaj pregled se obavlja pomoću RTG aparata gde se uz pomoć X-zraka na RTG snimku ili monitoru dobija prikaz koštanih struktura ramena. Doza zračenja je minimalna i neškodljiva.

KAKO SE OBAVLJA RADIOGRAFIJA (RTG) RAMENA ?

Za ovaj pregled nisu potrebne posebne pripreme,  potrebno je da pacijent skine odeću sa gornje polovine tela. Standardno se pregled obavlja u 2 projekcije:  AP i aksijalnoj projekciji. Kod AP projekcije pacijent je u ležećem položaju, RTG cev je iznad ramena koje se snima, dok je detektor ispod remena. U aksijalnoj projekciji pacijent leži sa rukom odmaknutom od tela za nekih 90 stepeni, RTG cev je ispod pazuha, dok je detektor iznad ramena.  Ukoliko je potrebno, u nejasnim slučajevima mogu se raditi i neke dodatne projekcije(modifikovana trauma projekcija), zbog bolje vizalizacije, ali o tome odlučuje lekar radiolog.

KADA SE RADI RTG RAMENA?

Ovaj pregled se najčešće radi po savetu ortopeda  nakon traume ramena da bi se isključio prelom , ili po savetu fizijatra zbog degenerativnih promena na kostima. Ali se pacijent može javiti po savetu fizijatra/reumatologa ukoliko ima  sledeće tegobe: bol u ramenu, otok ramena, ograničenost pokreta u zglobu ramena, zbog tumefakta u predelu ramena.

STA SE MOŽE DIJAGNOSTIKOVATI RTG PREGLEDOM RAMENA?

Ovim pregledom se gledaju koštane strukture koje grade zglob ramena: glava ramene kosti i čašica lopatice. Prilikom povrede zgloba ramena, a nakon pregleda ortopeda, prvo se radi RTG ramena, da bi se isključio prelom(fraktura) nekih od ovih struktura, ili iščašenje ramena-što predstavlja pomeranje glave ramene kosti  iz svog ležišta. Fizijatri često šalju pacijente na RTG pregled ramena da bi se videlo prisustvo degenerativnih promena, koje se ogleda u suženju zglobnih prostora, neoštroj konturi kostiju koje izgrađuju ovaj zglob i prisustvu osteofita(tj.naslaga na kostima), koje zbirno dovode do bola u ramenu i ograničenih pokreta.

ZAŠTO JE DOBRO RTG PREGLED RAMENA OBAVITI U EUROMEDIKU?

Zbog kvaliteta naših RTG aparata, prijatnog i urednog ambijenta, ljubaznih i profesionalnih RTG tehničara, a najviše zbog  stručnosti radiologa, koji će snimak opisati detaljno i temeljno, po svim standardima dobre kliničke prakse. Nakon pregleda pacijent će dobiti detaljno objašnjenje njegovog stanja, predlog dalje dijagnostike(MR, UZ, CT ramena) ukoliko je potrebna, i savet kom lekaru dalje da se obrati fizijatru/ortopedu/reumatologu. Dalje dijagnostičke procedure i preglede lekara specijalista pacijent možeo obaviti u Euromedik ustanovama kao i svu dalju terapiju. Na taj način se od dijagnoze može doći do kompletne terapije i ozdravljenja u našim Euromedik ustanovama.