Skip links

Rendgen (Radiografija)

1. Šta je radiografija?

Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na primeni X zraka za snimanje različitih delova tela i organa.

2. Kada se radi radiografija? Kada je potrebno izvršiti ovaj pregled?

Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, istegnuće ligamenata, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela (rukama, nogama, grudima, stomaku, glavi). Ova metoda može brzo i jednostavno da pruži informacije o povredama kostiju, degenerativnim i zapaljenskim bolestima kostiju, tumorima i cistama koštano-zglobnog sistema, deformitetima (urođenim i stečenim tokom života).

Radiografija je deo dijagnostike plućnih bolesti – zapaljenja pluća, akutne i hronične opstruktivne bolesti pluća, pneumotoraksa tj. pucanja plućne maramice, izliva u grudnoj šupljini, tumora pluća i grudnog koša, tuberkuloze, profesionalnih bolesti itd. Zbog toga je treba uraditi kod osoba koje imaju gušenje i otežano disanje, uporni kašalj, bol u grudima, iskašljavanje krvavog ispljuvka i u drugim situacijama kada to zahteva lekar. Prilikom snimanja grudnog koša dobijaju se i informacije o stanju srca i drugih struktura u sredogruđu, koje se kasnije mogu dopuniti drugim metodama.

Radiografija se primenjuje i kod ispitivanja porekla bola u stomaku i kod povreda stomaka, gde može da ukaže na pucanje creva, zastoj u pasaži crevnog sadržaja, kamen u mokraćnim putevima, povredu nekog od organa stomaka itd.

3. Kako izgleda procedura pregleda?

Radiografija se obavlja tako što tehničar pacijenta koji se spremio za pregled (skinuo suvišnu odeću i metalne predmete sa ispitivanog dela tela) postavlja ispred ploče u kojoj je film za radiografiju. Zatim se od pacijenta zahteva da ostane nepomičan na nekoliko sekundi dok traje snimanje (npr. da zadrži dah prilikom snimanja pluća). Sam pregled traje svega nekoliko minuta, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol niti neprijatnost. Nakon toga je potrebno oko 15 minuta da se izradi snimak koji radiolog tumači i daje ispitaniku usmeno objašnjenje i pisani izveštaj.

4. Da li ova metoda ima štetne posledice?

Radiografija je metoda koja se zasniva na primeni jonizujućih X zraka, ali se za snimanje koristi njihova minimalna doza potrebna za dobijanje kvalitetne informacije. Na ovaj način je korist višestruko veća od eventualnog štetnog dejstva metode.

5. Koliko su česte kontrole?

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar u zavisnosti od nalaza. Uslučaju da nema oboljenja sledeća kontrola može biti za jednu ili više godina, a u slučaju patološkog nalaza vreme do sledeće kontrole može biti od nekoliko dana i duže.