Skip links

Minimalno invazivna hirurgija

Vrhunska i kvalitetna laparoskopska i torakoskopska hirurgija sigurna i dostupna širokom krugu korisnika. Brza, maksimalno precizna i pouzdana operativna metoda sa širokom primenom u raznim oblastima medicine, i kao takva eliminiše dijagnostičke dileme i greške, štedi dragoceno vreme u lečenju i oporavku pacijenata.

Saznaj više

Usluge

Laparoskopska ili minimalno invazivna hirurgija označava vid moderne hirurgije kojom se operacije u trbušnoj duplji izvode kroz male ubodne rane na prednjem trbušnom zidu, suprotno klasičnoj hirurgiji trbuha, koja se izvodi kroz dugačke rezove prednjeg trbušnog zida, dužine od 10 do 30 centimetara.

Sve usluge

Prednosti minimalno invazivne hirurgije

Laparoskopska hirurgija je osvojila praktično sve organe trbuha i njihove operacije koje su se vekovima radile na otvoren način, a video oprema i kamere su dali uvećanu i jasnu sliku u trbušnoj duplji koja je omogućila izvođenje najsloženijih hirurških zahvata bez otvaranja trbuha velikim rezom. Važno je istaći da se operativni zahvat laparoskopskim pristupom u samoj trbušnoj duplji radi po istim principima i sa istom efikasnošću kao i otvoreni hirurški zahvat.

  • Nekoliko malih ubodnih rezova, a ne jedan veliki
  • Smanjeno vreme ležanja u bolnici posle operacije kao i vreme trajanja operacije
  • Brže uspostavljanje crevne peristaltike
  • Mnogo brži postoperativni oporavak i vraćanje u redovan život i posao

  • Manja operativna trauma zbog preciznijeg rada
  • Smanjeno intraoperativno krvarenje, što smanjuje potrebu za davanjem transfuzije
  • Značajno manja upotreba lekova protiv bolova
  • Smanjen nivo izloženosti infekcijama u toku i posle operacije, samim tim manja mogućnost infekcije operativnih rana

Informacije za pacijente

Preporučujemo