Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba. U vezi sa granicama pedijatrije poslednjih godina se vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad u prenatalnom dobu do samog začeća i unapred do vremena posle dosezanja zrelosti.

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba. U vezi sa granicama pedijatrije poslednjih godina se vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad u prenatalnom dobu do samog začeća i unapred do vremena posle dosezanja zrelosti.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.