Sistematski Pregled Za Dete

Pregled pedijatra, oftalmologa, otorinolaringologa, fizijatra, kompletna krvna slika i ispitivanje urina.

7,000 RSD