Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Pregled oftalmohirurga 4.200,00 RSD
Glaukomska obrada 10.500,00 RSD
Širmerov test 1.500,00 RSD
Ultrazvuk oka 4.200,00 RSD
Pahimetrija 2.100,00 RSD
Dnevna kriva IOPa 5.300,00 RSD
Extrakcija špona 5.800,00 RSD
Očni pritisak 2.000,00 RSD
Bris oba oka 1.200,00 RSD
Bris jednog oka 600,00 RSD
Avastin injekcija 25.300,00 RSD
Intravitrealna injekcija 104.000,00 RSD
Eylea 110.000,00 RSD
Argon laser 14.700,00 RSD
YAG laser kapsulotomija 14.700,00 RSD
YAG laser iridotomija 14.700,00 RSD
Operacija chalaziona 16.300,00 RSD
Vitrectomija Od 330.000,00 RSD
Operacija pterigijuma 42.000,00 RSD
Operacija katarakte Od 105.000,00 RSD
Operacija katarakte tip 1 113.500,00 RSD
Operacija katarakte tip 2 124.000,00 RSD
Ugradnja EYHANCE sočiva 134.500,00 RSD
Ugradnja Synergy sočiva 210.000,00 RSD
Vitrektomija 347.000,00 RSD
Ugradnja vivity sočiva Od 189.000,00 RSD