Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Glaukomska obrada 9,900 RSD
Širmerov test 1,500 RSD
Dnevna kriva IOPa 5,000 RSD
Ultrazvuk oka 4,000 RSD
Pahimetrija 2,000 RSD
Extrakcija špona 5,500 RSD
Očni pritisak 2,000 RSD
Bris jednog oka 600 RSD
Bris oba oka 1,200 RSD
Avastin injekcija 24,000 RSD
Operacija katarakte Od 99,000 RSD
Vitrectomija Od 330,000 RSD