Medicina Rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi stanjima i bolestima uzrokovanim faktorima životne sredine (bukom, vibracijama, vrućinom, hemijskim materijama, elektromagnetnim zračenjem, zračenjem itd.) kojima je osoba izložena tokom života.

Medicina Rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi stanjima i bolestima uzrokovanim faktorima životne sredine (bukom, vibracijama, vrućinom, hemijskim materijama, elektromagnetnim zračenjem, zračenjem itd.) kojima je osoba izložena tokom života.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Uverenje za vizu 15.100,00 RSD
Uverenje za rad u Kini 10.800,00 RSD
Uverenje za staratelja 7.200,00 RSD