Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom i dijagnostikom, lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom i dijagnostikom, lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.