Endokrina hirurgija

Endokrina hirurgija je grana medicine koja se bavi biopsijom, operacijom ili uklanjanjem štitne žlezde, paraštitne i nadbubrežne žlezde.

Endokrina hirurgija

Endokrina hirurgija je grana medicine koja se bavi biopsijom, operacijom ili uklanjanjem štitne žlezde, paraštitne i nadbubrežne žlezde.