Operacija štitaste žlezde

U cenu nisu uračunati bolnički dani, niti preoperativna priprema

Od 220,000 RSD