Centar za Vantelesnu oplodnju

VTO - vantelesna oplodnja obuhvata niz postupaka, koji podrazumevaju kontrolisanu hiperstimulaciju jajnika, koja ima za cilj dobijanje više folikula i više jajnih ćelija. Ženske i muške ćelije se potom spajaju u laboratorijskim uslovima i nakon 2-5 dana dobijeni embrioni se vraćaju u matericu žene. VTO se može raditi kao klasičan IVF, ICSI I VTO u spontanom ciklusu. Napominjemo da je u Euromediku VTO moguće raditi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili o sopstvenom trošku.

Centar za Vantelesnu oplodnju

VTO - vantelesna oplodnja obuhvata niz postupaka, koji podrazumevaju kontrolisanu hiperstimulaciju jajnika, koja ima za cilj dobijanje više folikula i više jajnih ćelija. Ženske i muške ćelije se potom spajaju u laboratorijskim uslovima i nakon 2-5 dana dobijeni embrioni se vraćaju u matericu žene. VTO se može raditi kao klasičan IVF, ICSI I VTO u spontanom ciklusu. Napominjemo da je u Euromediku VTO moguće raditi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili o sopstvenom trošku.