Magnetna rezonancija vratnog dela kičme 1.5 T

13.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonanca je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Fizikalna terapija, dekompresija, stabilizacija, Specijalistički pregled neurologa, Specijalistički pregled fizijatra, Specijalistički pregled spinalnog hirurga, bol u vratu, polineuropatija