Magnetna rezonancija vratnog dela kičme 1.0 T

12,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Fizikalna terapija, dekompresija, stabilizacija, Specijalistički pregled neurologa, Specijalistički pregled fizijatra, pregled spinalnog hirurga