Magnetna rezonancija srca sa kontrastom 1.5 T

35,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonanca je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled kardiologa, koronarografija, pejsmejker centar, elektrokonverzija

Povezane usluge: