Magnetna rezonancija srca sa kontrastom 1.5 T

36.500,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonanca je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled kardiologa, koronarografija, pejsmejker centar, elektrokonverzija

Pretražite usluge: