Magnetna rezonancija po kolenu 1.5 T

Od 15.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Fizikalna terapija, Specijalistički pregled ortopeda, Specijalistički pregled fizijatra, ugradnja proteze kolena