Fizikalna terapija 60 minuta

cena po terapiji

1,800 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri